HOME

MESSAGE

ARCHIVE


August 13th
3,320 notes | Reblog
yummy colorful strawberries!

yummy colorful strawberries!


August 13th
1,627 notes | Reblog

Books don’t just go with you, they take you where you’ve never been.

Books don’t just go with you, they take you where you’ve never been.


August 12th
2,581 notes | Reblog

August 12th
795 notes | Reblog
for all the book lovers like me. :)))

for all the book lovers like me. :)))


August 10th
1,275 notes | Reblog

August 10th
3,228 notes | Reblog

August 10th
621 notes | Reblog
if you would let me. :))

if you would let me. :))


August 10th
1,924 notes | Reblog

August 10th
3,766 notes | Reblog

damn. i hate this feeling. minsan na nga lang magka-crush ————->marami na ngang kaagaw, malalaman mu pang ENGAGE na. awww. :(((


August 10th
0 notes | Reblog
« 5 6 7 8 9 »

theme by heartgrenade | powered by tumblr